Söyle(ye)mediklerimiz: İş Dünyasında Beden Dilinin Önemi

Beden dili eğitimi yalnızca kişisel gelişim bazında değil, kariyer odaklı başarı edinmek için de iş dünyasının trendleri arasında!

Beden dilinin önemi her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Yapılan birçok psikolojik çalışma sayesinde artık iletişimin böyle bir boyutu hakkında da oldukça fazla veriye sahip bulunuyoruz. Günlük hayattaki sosyal iletişimde fayda sağlaması, kişisel gelişim odaklı olarak bilinir olması ile çok fazla duyulur hale gelmiş olsa da aslında kriminalde, siyasette ve son yıllarda da iş dünyasında oldukça önemli bir kazanım olarak görülüyor.

Sözcüklerin Ardındaki Fikirler

Beden dili nedir? Birtakım jest ve mimikler bütünü mü? Duruş ve tavrımızın gizli dili mi? Evrensel mi, öznel mi? Aslında bu soruların cevapları hem değişkenlik gösterebilir hem de her geçen gün öğrenilen yeni bilgilerle birlikte güncellenebilir. Ancak şu ana kadar bildiklerimizle bir tanım getirmek gerekirse beden dilinin, en belirgin niteliği ile “Mimik, jest, tavır ve duruşumuzla kurduğumuz sözsüz iletişim bütünü” olduğunu söyleyebiliriz.

Bazen hangi kelimeleri kullandığımızdan çok, onları nasıl kullandığımız önemlidir. Bazen nasıl durduğumuz ve baktığımız o anda söylediklerimizin üzerinde domine edici bir etkiye sahip olur. Bunun sebebi de aslında, asıl düşünce ve hislerimizi daha çok ve eş zamanlı olarak dışa vuran beden dili ile anlattıklarımızdan kaynaklanır. Bir diğer ifade ile; ağzımızdan çıkan ne olursa olsun bütün bedenimizle asıl fikrimizin ve hissiyatımızın ne olduğunu yansıtıyor oluruz.

Tümüyle biliçdışında gerçekleşen dürtüler bütünü gibi de algılanmamalı. Bilinçli olarak yönetebilmek bir parça mümkün olsa da beden dilini kontrol etmek, kelimeleri kontrol etmekten çok daha zor. Aslını isterseniz bu konuda hakimiyet sağlayan insanların epey profesyonel olduğunu da söyleyebiliriz. Yine de özellikle iş dünyasının dinamiklerinde belirleyici olan “iletişim” bileşeninde kişinin hakimiyetini artırması için çok faydalı olabilir.

İletişim Biçiminiz Sizi Tanımlar

“İlk intiba” ya da “ilk izlenim” gibi tamlamaları duymuş olduğunuza eminiz. Bir insanla ilk karşılaştığınız anda sizde bıraktığı etki büyük ölçüde devam edecek olan iletişiminizi de belirleyecektir. Bir kurumun CEO’sundan çalışanına ve hatta personeline kadar kurulacak olan her iletişimde de bu etkinin varlığından söz etmek mümkün.

Bütün bu “ilk”lerdeki etkinizin çok daha iyi olması ise sizi başarıya ulaştıracak anahtarlardan birine sahip olmanız anlamına geliyor. Beden dili eğitimi de bu noktada devreye giriyor. Bir iş görüşmesinde, önemli bir anlaşmanın yapılacağı toplantılarda, bir sunumda… Karşınızdaki kişiye ya da kitleye nasıl hitap edeceğiniz, nasıl bir duruş sergileyeceğiniz kontrolün sizde olmasına olanak tanır. Abarttığımızı düşünüyorsanız beden dilinin bir diyalog ya da konuşma üzerindeki etkilerine kısaca bakalım;

  • Sözcüklerin Yerine Geçebilir: Tavırlarınız sözcüklerinizi ikame edebilir. Örneğin; karşınızdaki bir kişi çok fazla konuştuğu zaman ona doğrudan ve hatta bazen dolaylı olarak susmasını söyleyemeyebilirsiniz. Bunun yerine göz temasını kesebilir, bedeninizi geri çekebilir ve daha pek çok farklı şekilde ona bunu sözsüz olarak ifade edebilirsiniz.
  • İletişimi Düzenler: Bir iletişimde her zaman izan gerekir. Bununla birlikte iletişimin gelişmesini sağlayan konuşmada tarafların birbirilerini bölmeyecek bir düzen içinde ilerlemeleri de gerekir. Sözsüz iletişim size bu düzeni sağlar. Küçücük mimikler, jestler ya da duruşlar konuşan kişiden sonra sizin konuşmaya başlayacağınızın göstergesi sayılabilir.
  • Etkiyi Artırır: Birçok araştırmadan çıkan sonuç gösteriyor ki insanlar sözel ve görsel elementlerin kompoze edildiği bir anlatım ile çok daha iyi bir şekilde bilgiyi muhafaza ediyorlar. Söylediklerinizin etkisini artıran beden dili de aslında bir bakıma görsel elementleri sunan bir iletişim yöntemidir.
  • Tekrarlayıcıdır: Sözlü olarak dile getirdiklerinizi tekrar anımsatmak; bir nevi “Ben ne demiştim?” mesajını vermek için de beden dilinizi kullanabilirsiniz. Çalışanlarınızın her seferinde toplantı salonundan çıkmadan önce tahtayı temiz bırakmasını istiyorsanız toplantının sonunda tahtayı işaret etmeniz, hiç kelime sarf etmeden onlardan ne istediğinizi anlatmanızı sağlar.

Beden dilinin önemi ve iletişim geliştirmekteki yönlendirici etkisi ortada. Bunları bilmek sizi kendi tavırlarınız için farkındalık sahibi yaparken karşınızdakilerin ne düşündüğünü ya da hissettiğini anlamanız açısından da daha iyi bir gözlemci yapabilir.

İş Dünyasında Sözsüz Bir İletişim Taktiği

Bir an için düşünün, karşınızda nasıl birini görmek isterdiniz; konuştuklarınıza ilgi ile yaklaşan, kendine güvenen, zeki ve empati yeteneği gelişmiş birini mi, yoksa bunun tam tersini mi? Bir an düşünmeniz bile gerekmiyor, değil mi? Sorunun cevabı çok açık.

Beden dili hareketleri iletişimin birer parçası olmaya başladığı andan itibaren sizin nasıl göründüğünüzü de belirleyecektir. Bir iş anlaşması yaparken kendinize olan güveninizi ortaya koymanız, bir iş görüşmesinde dinleyici olarak ilginizi gösterebilmeniz, çalışanlarınızla aranızdaki empatiyi güçlendirecek tavrı dışa vurmanız, kariyerinizin hangi basamağında olduğunuz fark etmeksizin size başarıyı getirecektir.

Uzmanlara göre çalışanlarınıza, müşterilerinize, paydaşlarınıza ya da yöneticilerinize kendinizi nasıl gösterdiğiniz onların sizinle ilgili nasıl hissettiği üstünde etkin bir rol oynadığını söylüyor. Bununla birlikte iş dünyasında, sözlü ve sözsüz iletişimi etkili bir şekilde kullanmak salt sözcüklere dayalı bir iletişimden çok daha fazla etkili oluyor.

Görüleceği üzere beden dili eğitimi günümüzün çok katmanlı ilişkilerinde doğru iletişim modeli kurmak için etkili bir araç. Özellikle lider ve yöneticilerin kurumlarının imajını yansıtması açısından da geliştirici bir nitelik olacak bu kazanımı elde etmek ise çok zor değil.

KATALOQ kurumlar için eğitim veren pek çok eğitim programı, eğitmen ve eğitim mekanları açısından birçok seçenekle sizi buluşturuyor. Filtreleme özellikleri sayesinde arama sonuçlarının isteklerinizle çok daha uyumlu bir şekilde eşleşeceği sonuçlara tek platform üzerinden ulaşmanızı da sağlıyor. Siz de daha güçlü bir iletişim yeteneği kazanmak için hemen araştırma yapabilirsiniz.

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz herhangi bir değerlendirme yapılmamış.
  • Değerlendirme yapmak için Kurumsal Üye olmalısınız.